top of page

Läkarintyg

  • Körkortsintyg 1500:- SEK

  • Hälsoundersökning 3 000:- SEK (EKG, blodtryck, vikt, längd , BMI.

- Blodprover: blodvärde, blodsocker, blodfetter, blodsalter, calcium, albumin, njurfunktion, leverprover, urat (giktprov) , PSA för män över 40 årsålder, ämnesomsättning för kvinnor fritt T4, TSH)

  • Extra tillägg: lungfunktionstest (spirometri)

  • Vitaminer B12, folsyra, järn , pristillägg 650:-

  • Sjöfolksintyg 1500:- SEK

  • Sjukintyg resebyrå 400:- SEK

  • Studentintyg 800:-

  • Intyg arbetstillstånd utomlands 2000:- SEK

  • Försäkringsintyg 1200:-

  • Förstadagsintyg 400:-

Sjuksköterska göra anteckningar
bottom of page