top of page

Antikroppstest COVID-19

Vi erbjuder antikroppstest för påvisande av genomgången COVID-19

 

  • Kostnad 850:-

 

  • Tas tidigast 3 veckor efter symtomdebut

bottom of page